ปันน้ำใจให้น้อง

posted on 28 Jul 2010 17:28 by jaruwat-vs-nasiri

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2553 มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่มหลงไพร นำสิ่งของและอุปกรณ์การศึกษาไปบริจาคให้กับน้องๆ ที่หมู่บ้านปาเกอะญอ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี